نوشته‌ها

روند مد

آشنایی مقدماتی با مفاهیم مد(قسمت دوازدهم)

 

روند مد (Fashion Trends) چیست؟

هر چیزی که در یک بازه زمانی خاص مد شود و یا قرار باشد که مد بشود یک روند مد یا fashion trend نامیده می گردد. ادامه مطلب …

بهترین مرکز ارائه خدمات مد اسلامی اینگونه جستجو شده است:

اکسسوری چیست ، مد ۲۰۱۴ ، مد امسال چیست ، مد امسال چیه ، اکسسوری چیه ، اکسسوری چیست؟ ، رنگ مد امسال چیست ، مد روز ایران چیست ، مد امسال چیه؟ ، مد امسال چیه ؟ ، مد لباس امسال چیست؟ ، مد لباس مردانه امسال تابستان ، مدامسال چی هست ، مدامسال چیه ، مود امسال چیه ، منظور از مد لباس چیست؟ ، معنی اکسسوری ، معنای اکسسوری ، مده اهسال دماغ ، مده امسال لباس پسرانه ، مدمردانه امسال چیه ، مدروز ایران چیه ، امسال مد ایران لباس چیه ، لباس ناجورها ، امسال مدچیست؟ ، امسال پالتوچه مدلی مدشده درتهران ، امسال چه رنگی مد میشه ، امسال چی مد ، اکسسوری چیست ، اکسسوری در مدلینگ ،