آشنایی مقدماتی با مفاهیم مد(قسمت دوازدهم)

آشنایی مقدماتی با مفاهیم مد(قسمت دوازدهم)

هر چیزی که در یک بازه زمانی خاص مد شود و یا قرار باشد که مد بشود یک روند مد یا fashion trend نامیده می گردد. همانطور که در قسمتهای قبل نیز گفته شد فشن محدوده معنایی بسیار وسیعی دارد، روند مد می تواند در حیطه پوشاک، استایل، شکل اندام، معماری و یا دیگر فاکتورهای اجتماعی باشد. روندهای مد عمدتاً بسیار سریع تغییر می کنند و معمولاً منظور از مد و فشن آخرین نسخه روند مد است. واژه مدگرا (fashionable)و یا غیر مدگرا(unfashionable) اصطلاحاتی هستند که در رابطه با هر فرد در خصوص رعایت کردن و یا رعایت نکردن روند مد در زمان حاضر استفاده می گردد.

ادامه مطلب