بهپوشی: ما بهترین نیستیم، بهترین را میسازیم. برگزاری نمایش زنده لباس خلاقیت، دقت، نوآوری مرکز آموزش حرفه ای مدلینگ حرفه ای ترین رسانه مُد در ایران